PLAÇA DE LA VILA, 9 08339 VILASSAR DE DALT Telf. 93 750 83 04dimarts, 24 de gener de 2012

Full nº115 22- 01-2012-B (1)

La discussió dels deixebles de Jesús sobre "qui era el més important" (Mc 9, 34), mostra clarament que la rivalitat entre ells també era forta. Però la reacció de Jesús fou molt curiosa: "si algú vol ser el primer, que es col·loqui en l’últim lloc i que es faci servidor de tots" (Mc 9, 35). Aquestes paraules parlen d’una victòria molt curiosa: a través del servei mutu, ajudant, incrementant l'autoestima dels últims, dels oblidats, dels exclosos. Realment es tracta d’un camí molt curiós.
Per a tots els cristians la millor expressió d'aquest servei humil és Jesucrist, i la seva victòria sobre la mort i la seva resurrecció. És en la seva vida, en els seus actes, en el seu ensenyament, en el seu sofriment,en la seva mort i en la seva resurrecció on volem cercar una inspiració vàlida per a una vida moderna victoriosa en la fe que s'expressa mitjançant el compromís social en un esperit d'humilitat, servei i fidelitat a l'Evangeli.
També mentre Jesús esperava el sofriment i la mort que s'acostava, va pregar pels seus deixebles, perquè siguin un i així el món cregui. Aquesta victòria és possible només mitjançant la transformació espiritual i la conversió. És per això que el tema de les nostres meditacions en la Setmana de la Unitat d’enguany han de ser les paraules de Pau: “La victòria mitjançant nostre Senyor Jesucrist” (1Co 15, 57). Es tracta d'aconseguir una victòria que integri tots els cristians en el servei de Déu i del proïsme. Aquest ha de ser l’objectiu veritable del nostre ecumenisme.
La unitat per la qual preguem no és una noció còmoda d'amistat, solidaritat i cooperació. Requereix una voluntat de deixar de competir entre nosaltres. Hem d’obrir-nos els uns als altres, donar dons als altres i rebre els dons que ens donen els altres, per tal de poder veritablement entrar en la nova vida en Crist, que és l'única veritable victòria.
Jaume González-Agàpito
Delegat Diocesà d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses

Full nº115 22- 01-2012-B (2)

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
DEL 18 AL 25 DE GENER
El lema d’aquest any és “Tots serem transformats per la victòria de Nostre Senyor Jesucrist” 1Co 15,51-58. Durant aquest dies de manera especial, us convida a que resem junts amb insistència perquè els cristians puguem algun dia formar part d’una única església.
Temes dels dies de l’octavari: Dia cinquè, “Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: Pau a vosaltres” Jn 20,19. Dia sisè, “La victòria ha vençut el món, és la nostra fe” 1Jn 5,4. Dia setè, “Pastura les meves ovelles” Jn 21,17. Dia vuitè, “Al qui surti vencedor, li concediré d’asseure’s amb mi en el meu tron” Ap 3,21.

PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Senyor Déu, doneu-nos el coratge d’obrir el nostre cor i el nostre esperit al proïsme, de qualsevol confessió cristiana o religió. Concediu-nos la gràcia de superar les barreres de la indiferència, dels prejudicis i de l’odi. Enfortiu la nostra visió i la nostra esperança dels darrers dies, quan tots els cristians caminarem junts cap a la taula del banquet del Regne i quan tota llàgrima i tot desacord seran vençuts per l’amor. Per Crist Senyor nostre. Amén.
Del “Octavari de Pregària”

FULLS RELLIGATS
A partir de la setmana que ve, els que desitgeu relligar els fulls de l’any 2011, ja podeu passar els dimarts dins l’horari de despatx, de 17:00 a 18:30.

CÀRITAS PARROQUIAL
Oli, llet desnatada i semi, llenties, mongetes i cigrons, conserves (tonyina, sardines, tomàquet,).

 L’ATUELL ESCARDAT
Un carregador d’aigua tenia dos grans atuells que penjaven als extrems d’un pal que ell portava damunt de les espatlles. Un dels atuells tenia una esquerda, mentre que l’altre era perfecta i lliurava l’aigua completa al final del llarg camí a peu des del rierol fins a la casa del seu patró.
Quan arribava, l’atuell trencat només contenia la meitat de l’aigua. Durant dos anys això va ser així diàriament. Per descomptat l’atuell bo estava molt orgullós dels seus assoliments, en complir la finalitat per la qual va ser creat; però el pobre atuell esquerdat estava molt avergonyit de la seva pròpia imperfecció i se sentia miserable perquè solament podia aconseguir la meitat del que se suposava havia de fer.
Després de dos anys li va parlar al carregador d’aigua dient-li: "Estic avergonyit de mi mateix i em vull disculpar amb tu"...
- Per què? li va preguntar el carregador d’aigua.
"Perquè a causa de les meves esquerdes, solament pots lliurar la meitat de la meva càrrega. A causa de les meves esquerdes, solament obtens la meitat del valor del que deuries.”
El carregador d’aigua es va sentir molt trist per l’atuell i amb gran compassió li va dir: "Quan tornem a la casa del patró vull que notis les bellíssimes flors que creixen al llarg del camí.
Així ho va fer i en efecte va veure moltíssimes flors boniques per tot el camí, però de totes maneres es va sentir molt pesarós perquè al final solament portava la meitat de la seva càrrega. El carregador d’ai-gua li va dir: "Et vas adonar que les flors solament creixen en el teu costat del camí?; sempre he sabut de les teves esquerdes i vaig voler obtenir avantatge d’això, bo i sembrant llavors de flors per tot el camí pel teu costat i tots els dies tu les has regades. Per dos anys, jo he pogut recollir aquestes flors per decorar l’altar de la meva Mare. Sense ser exactament com ets, ella no hagués tingut aquesta bellesa sobre la seva taula.”
Cadascun de nosaltres té les seves pròpies esquerdes. Tots som atuells esquerdats, però si li permetem a Déu utilitzar les nostres esquerdes per decorar la taula del seu Pare......
"En la gran economia de Déu, res no es malgasta". "Només aquell que assaja l’absurd és capaç de conquistar l’impossible". Si saps quines són les teves esquerdes, aprofita-les, i no te n’avergonyeixis....

REUNIONS DE LA SETMANA
Càritas parroquial, el dimarts 24 a les 16:00.