PLAÇA DE LA VILA, 9 08339 VILASSAR DE DALT Telf. 93 750 83 04dissabte, 6 d’octubre de 2012

Nota dels Bisbes de Catalunya davant les eleccions al Parlament

El Poble de Catalunya ha estat convocat a elegir els seus representants al Parlament. Aquesta convocatòria d’eleccions democràtiques es fa en un moment particularment delicat, sobretot, per la situació de crisi econòmica greu que travessa la nostra societat, i també per la transcendència de les opcions polítiques per al futur.

L’Església vol continuar servint la societat catalana, com ha fet al llarg dels segles, tot reconeixent els canvis profunds, socials i culturals que s’hi han produït en els últims anys i també els que s’estan produint en aquests darrers mesos. Ho fa tenint present aquelles paraules emblemàtiques amb què s’iniciava la Constitució Gaudium et Spes del Concili Vaticà II, de l’inici del qual en celebrem el 50è. aniversari: «la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes contemporanis, sobretot dels pobres i de tots els qui sofreixen, són també la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels deixebles de Crist, i no hi ha res de veritablement humà que no trobi ressò en el cor d’ells» (G.S. 1).

D’acord amb aquest esperit, el Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense volem recordar a tots els catòlics i a tots els homes i dones de bona voluntat, que viuen i treballen a Catalunya, la necessitat de respectar en tot moment els principis ètics fonamentals, que han estat expressats pel pensament social de l’Església: la dignitat de tota vida humana, des de la concepció a la seva mort natural; el valor de la democràcia, el diàleg i la voluntat d’acord, com a formes de resolució de conflictes; el deure de tots, especialment els governants, d’afavorir sempre el bé comú com a objectiu prioritari; la importància de la justícia distributiva i de la justícia social per a regular l’economia de mercat; l’atenció solidària als més vulnerables; la defensa dels drets de les persones i dels pobles, i el respecte a les minories, com a base irrenunciable de qualsevol construcció política; el rebuig de tota actitud adreçada a atiar la divisió social o la violència; la promoció de la pau i la fraternitat entre els homes i els pobles.

En un règim democràtic, cada ciutadà ha de poder manifestar les pròpies conviccions i fer camí amb els altres, pensant que «una societat que, en tots els seus nivells, vol positivament estar al servei de l´ésser humà és la que es proposa com a meta prioritària el bé comú, en tant que bé de tots els homes i de tot l´home» (Compendi Doctrina Social de l’Església n. 165).

També volem subratllar que les eleccions democràtiques exigeixen el dret i el deure d’exercir el propi vot, amb llibertat i responsabilitat. Aquests requisits es compleixen només si els ciutadans, a més de gaudir de les condicions externes que assegurin l’absència de coacció, també reben una informació verídica i completa de les diferents opcions polítiques, de manera que puguin fer-se un judici responsable a l’hora de decidir el seu vot. Com ja dèiem fa un any, “avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que afecten la forma política concreta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el context europeu actual. Com a pastors de l’Església, no ens correspon a nosaltres optar per una determinada proposta a aquests reptes nous, però defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per integrar la diversitat que la configura.” (“Al servei del nostre poble” 2011, n. 5)

Finalment, cal tenir present el deure dels ciutadans a participar activament en les eleccions legítimes, com a membres responsables de la societat, i així mateix exhortem tots els cristians que intensifiquin la seva pregària per demanar que els futurs esdeveniments polítics afavoreixin el bé comú, la veritat, la justícia i la pau.

Barcelona, 5 d’octubre de 2012

dilluns, 1 d’octubre de 2012

Benvinguda a Mn. Jordi Illa


Mossèn Jordi
 
Benvingut a Vilassar de Dalt
Benvingut a la Parròquia de Sant Genís
 
Com a membre del Consell Parroquial i en nom de tota la comunitat li dono la benvinguda i li desitjo que tingui una molt bona estada amb tots nosaltres.
 
Ja ens anirem coneixent i junts hem de continuar treballant amb alegria i il•lusió, ajudant-nos els uns als altres per donar el fruit que el Crist espera de cada un de nosaltres.
 
 
La nostra Parròquia és viva i cal que caminen plegats  per tirar endavant totes les coses que s’hi fan amb entusiasme  i dedicació. Hi ha diferents maneres de fer i de pensar però això enriqueix la comunitat, de la mateixa manera que cada Mossèn és diferent però el camí a seguir és un de sol per a tots. Tal com diu Jesucrist; “Jo soc el camí, la veritat i la vida”, i vosaltres, els mossens, sou els nostres guies per arribar a Ell.
 
Li donem gràcies per haver acceptat la direcció de la nostra Parròquia, a la qual, com ja anirà comprovant hi ha molta feina a fer ja que som un poble molt festiu i la parròquia és central en totes les celebracions.  Però, no pateixi que no estarà sol, ja que procurarem ajudar-lo en tot allò que ens demani.
 
 
Que els Sants Genisos i els nostres copatrons, els Sants Màrtirs, l’il•luminin per tirar endavant la tasca que li han encomanat.
 
De nou, benvingut Mossèn Jordi!

Comiat de Mn. Jordi Gutiérrez i Entrada de Mn. Jordi IllaEl diumenge 8 de setembre, a la missa del migdia,  acomiadàvem a Mn. Jordi Gutiérrez Bassa, rector de la nostra Parròquia durant els últims tres anys, i que ara ha estat destinat a la Parròquia de Lourdes de Badalona; des de el blog li volem desitjar el millor en aquesta  nova tasca pastoral que comença. I el diumenge 16 de setembre a la missa del vespre vam donar la benvinguda a Mn. Jordi Illa Carles, com a nou rector de la Parròquia de St. Genís de Vilassar. Presidia l’Eucaristia el Cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, acompanyat  de preveres vinculats a Mn. Jordi. Va ser una missa molt viscuda i participada, amb l’església plena de gom a gom. Els feligresos estem molt contents i il·lusionats en aquesta nova etapa: Moltes felicitats, Mn. Jordi Illa.
 
Tots plegats hem de treballar pel regne de Déu, i amb la força de l’Esperit Sant, i sota l’esguard de la Verge Maria i amb l’ajut del nostre nou rector, intentarem que el missatge de Jesús arribi a tothom. Per molts anys!.

Full núm. 1. Mes d’octubre de 2012


Confraria de la Mare de Déu del Roser :
Comença el mes d’octubre tradicionalment dedicat al res del Sant Rosari. A partir del dilluns dia 1, i durant tot el mes resarem el Rosari a les 19,30 i tot seguit la Missa a les 20 hores. Diumenge 7 d’octubre, dia de la Mare de Deu del Roser, resarem el Rosari a les 19,15 i a les 20 hores la Missa. El dissabte 27 d’octubre després del res del Rosari, a la Missa de les 20 hores, pregarem per tots el difunts de l’any de la Confraria del Roser.
 
Diumenge 21 d’octubre. Diada del DOMUND : “Missioners de la Fe”
El diumenge 21, celebrarem la diada del DOMUND, enguany el lema és “Missioners de la Fe. Amb aquesta campanya l’Església ens anima a que preguem per tants missioners com hi ha pel món i que també els ajudem amb les nostres aportacions econòmiques.
 
Dissabte 27 d’octubre, missa familiar. Comença aquest últim dissabte de mes, les eucaristies familiars adreçades, especialment, a les famílies amb nens i nenes de la catequesi de la primera comunió. Tots hi sou convidats.
 
 
Baptismes Juliol i Setembre
 
07/07:
Daniela Sosa Vicario
Gonzalo Sosa Vicario
Erik Banderas Muñoz
 
08/07:
Paula Robles Pérez
Inés Pascual Artés
 
11/07:
Magnus Pereira Johansen
 
14/07
Alicia Peralta Pons
 
15/07:
Berta Garcia Garcia
Alex Yelo Canturriense
 
22/07:
Jan Aramega Cruz
Christian Aramega Cruz
 
15/09:
Berta Bosch Planas
 
22/09:
Fernando Rodríguez Villamar
 
 
 

Matrimonis Juliol i Agost
 
14/07:  Tommaso de Sanctis - Cayetana de Sarriera
21/07:  Francisco Javier Flaqué Menendez - Desiree Sánchez Orero
04/08:  Iker Garbizu de Haro - Mª del Carmen Rubio Novas
 
Noces d’Or
 
Joan Mestres Rius - Aurora Cusell Beltrán
Salvador Floriach Suñol - Rosa Mestres Rius
 
 
Defuncions

08/07:  Antonia Lozano Lopez                     86 anys
14/07:  Ana Garcia Bayona                          95 anys
24/07:  Marina Benita Palacios Collado     101 anys
25/07:  Josefa Moraleda Garcia                    84 anys
25/07:  Mª Lluisa Sastre Deirós                    55 anys
31/07:  Feliu Torres Coll                              84 anys
25/08:  Angel Gallemí Francolí                    91 anys