PLAÇA DE LA VILA, 9 08339 VILASSAR DE DALT Telf. 93 750 83 04dilluns, 21 d’abril de 2014

2014 04 18 Via Cruxis

L’any litúrgic té dos moments molt importants: Nadal i Pasqua, o dit d’una altra manera, el Naixement i la Mort i Resurrecció de Crist. Des de la visió cristiana, més important el segon que el primer, ja que és l’acte sublim de l’entrega cap als altres.

Així doncs, dins de la Setmana Santa hi ha dos moments molt senyalats: el primer és la institució de l’Eucaristia i la Vetlla Pasqual, precedit del record de la mor de Crist en el Via Cruxis.

La processó del Via Cruxis va començar a les 8.00 h del matí de divendres (Divendres Sant). El Cos de Portants van davallar la figura de Crist Cruxificat per donar pas a l’inici de la Processó.

La comitiva va presidida pels membres del Cos de Portants que porten el Pendó. El pendonista va flanquejat pels cordonistes. El Pendó és de color negre, amb la corona d’espines i gotes de sang.

Presideix la imatge de Jesús crucificat. És una imatge de Jesús mort amb la ferida de la llançada al costat.

A Jesús clavat a la creu se’l representa de dues maneres.

 • Figura amb el cap dret (vertical). Correspon a una imatge de patiment, encara és viu.
 • Figura amb el cap inclinat. És un Jesús que ha expirat, ha mort. La ferida al costat és la que li feu el soldat romà per comprovar si encara vivia.


El Cos de Portants, vestits amb la vesta (túnica o vestit llarg) negra i les trinxes (cinturons o correatges) es relleven per portar la imatge. Hi ha el portador, que és qui físicament carrega la imatge i els dos cordonistes, que l’acompanyen per cada costat. El Cos de Portants resta atent per a qualsevol incidència.

Hi ha uns punts dins del recorregut que presenten dificultat. La pujada de les monges i la pujada cap a la Massa per l’esforç físic que representen, i el pas per davant de can Dimas ja que l’estretor del carrer no permet marge d’error al portador.

El Cor del Cos de Portants acompanyen les parades de les diferents estacions amb les cançons del Crux Fidelis, Sabat Mater, Adoramus.

El Crux Fidelis és un vers que posteriorment va ser musicat escrit per Sant Venanci fa 1500 anys. El Sabat Mater és un himne a la Mare de Déu (hi ha dues versions musicals). I l’Adoramus és un motet.

Acompanyem aquestes línies amb diferents imatges:

 • L’altar, totalment desvestit. És una imatge única durant l’any, representatiu del moment que vivim durant la Setmana Santa

 • L’altar de la Capella del Santíssim, amb una imatge singular també d’aquests dies

 • Imatge del Via Cruxis, correspon al carrer de la Mare de Déu del Carme: entre l’estació de Cal Tendre i la de Cal Doctor.

 • Imatge del Pare Agustí en el mateix tram

 • Canvi de portador a l’estació de Cal Doctor

 • Estació del Jardinets. És un moment important ja que s’ha fet la pujada de les monges des del carrer de Sant Joan

 • El Cor del Cos de Portants a l’estació dels Jardinets


 • Imatge dels Pendonistes del Cos de Portants (entre el carrer de l’Hospital – Anselm Clavé i el carrer de Sant Antoni)


 • Estació als Jardinets de Sant Jordi. És una imatge molt interessant ja que hi ha el Cos de Portants al complet amb el Pare Agustí. Al fons, hi ha la fornícula – capelleta de can Pey, on hi ha la imatge de Crist Cruxificat. A nivell de recorregut és un punt important ja que la imatge ha pujat el carrer Mestra Viladrosa.

 • Moment sempre espectacular i curiós. El Cos de Portants “ajeu” la imatge per poder entrar a l’església per la porta gòtica.